Tous

Video bracelet tutorial

Tous ens va encomanar un vídeo tutorial per mostrar el procés d’elaboració d’un braçalet de forma clara i didàctica.

El procés en si era senzill però tenia la dificultat de que els elements a mostrar eren molt petits i que les mans de la persona estaven en moviment constant. Per una part calia col·locar la càmera en posició zenital sobre la persona que elaborava el braçalet, per tenir una imatge general neta. Això es va solucionar amb l’ús d’una mini grua que permetia posicionar la càmera en qualsevol angle de forma ràpida. Un altre condicionant era que calia treballar molt a prop per poder veure be els nusos de forma clara, això es va solucionar amb l’ús d’una òptica macro que permetia enfocar a distàncies molt curtes. Per últim calia una il·luminació general difosa que no projectés ombres dures que haurien dificultat veure be les accions. Per solucionar això es va treballar amb dos punts de llum laterals amb difusors grans i es va aconseguir aquesta llum tant dolça que podem veure al vídeo.

El vídeo tutorial per empreses és  molt útil per transmetre continguts de forma efectiva i amena. Si creus que pot ser la solució a les teves necessitats, contacta amb nosaltres i en parlem.

Client:
Tous